Làm việc tại Nikomix

Tại Nikomix, lợi ích của nhân viên chính là lợi ích của doanh nghiệp. Chúng tôi đề cao lợi ích của nhân viên, tạo cơ hội cho tất cả cá nhân đều có thể phát triển bản thân một cách tối đa.

Môi trường làm việc

Chúng tôi khuyến khích việc chia sẻ kiến thức để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, cùng nhau gắn kết, hướng đến mục tiêu để Nikomix ngày càng phát triển.

Cơ sở vật chất

Nhân viên luôn được trang bị những thiết bị hiện đại để phục vụ công việc. Chúng tôi lắng nghe những đề xuất của nhân viên để đảm bảo công việc của bạn được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Chế độ lương, thưởng

Tại Nikomix, hiệu quả công việc của bạn sẽ được đánh giá và xét duyệt tăng lương sau mỗi 6 tháng. Chúng tôi đảm bảo các chế độ lao động và thưởng theo đúng quy định của Luật lao động hiện hành.

Các phúc lợi khác

Khi làm việc tại Nikomix, chúng tôi tạo điều kiện để nhân viên tham gia các hoạt động team-buiding trong và ngoài nước, các buổi liên hoan gắn kết nhân viên để cùng nhau gắn bó hơn và có thêm những động lực trong công việc.

Vị trí tuyển dụng

CÔNG TY TNHH NIKOMIX VIỆT NAM