DỊCH VỤ
PROFESSIONAL FIRM ONLINE

(LUẬT SƯ, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIÊN)

Professional Firm Online là dịch vụ kết nối trực tuyến khách hàng với kế toán, luật sư, và các công ty kiểm toán trực thuộc NIKOMIX. Dịch vụ này giúp việc liên lạc giữa các bên trở nên dễ dàng, nhanh chóng , và chính xác.  • Để đem lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, NIKOMIX vẫn đang tìm kiếm các đối tác kiểm toán và kế toán. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đang tuyển dụng những quản lý doanh nghiệp cá nhân, pháp nhân để có thể đối ứng các nhu cầu khác nhau từ khách hàng (như quy mô, tiền tệ, ngôn ngữ, gặp gỡ trực tiếp, không gặp trực tiếp, hệ thống...).

    Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm các điều kiện xét tuyển.

CÔNG TY TNHH NIKOMIX VIỆT NAM