Team Sales Chatwork nhận thưởng KPI thứ 2 liên tiếp

Team Sales Chatwork của Nikomix Việt Nam 2 tháng liên tiếp đạt KPI. Với sự xuất sắc của cả team nên công ty đã dành một phần thưởng để tán dương và khích lệ tinh thần mọi người. 

Các bạn là những người giỏi nhất, cố gắng nhất. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần này nhé! Vì chúng ta là một gia đình. 

Tại Nikomix Việt Nam chúng tôi luôn trân trọng sự cống hiến và nỗ lực đồng thời ghi nhận công sức của các nhân viên. Hãy liên hệ với chúng tôi để trở thành một phần của Nikomix Việt Nam nhé!