Nikomix Việt Nam chúc mừng Chatwork

Nhân sự kiện Chatwork niêm yết mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán IPO, công ty Nikomix Việt Nam đối tác của Chatwork tại Việt Nam đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng.