Hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Dựa trên làn sóng đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam, đồng thời với sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sử dụng Chatwork để quản trị công việc và trò chuyện với đối tác. Chatwork Việt Nam phát triển chương trình mang tên Business Chatting Program (BCP) hoàn toàn miễn phí nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản có thể thoải mái Chát  trao đổi cơ hội hợp với nhau có sự tham gia của các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như: dịch ngay trong Group Chat (In-Chat-Translator), business matching,...

BCP đảo ngược quy trình business Matching thông thường trước đây, đó là trò chuyện thông qua BCP trước; sau đó sẽ gặp gỡ để đi vào hợp tác nhanh - chi phí tốt và hiệu quả cao hơn .

Đây là 5 giá trị chương trình mang lại cho doanh nghiệp Việt - Nhật:

(1) Khởi đầu giao thương - nhanh chóng & miễn phí

(2) Trao đổi chuyện làm ăn - 24/7

(3) Cập nhật thông tin thị trường, pháp lý,….

(4) Được hỗ trợ tiếp cận thị trường B2B và B2C qua các đối tác truyền thông

(5) Tham gia các hoạt động trên online lẫn offline (O2O) để phát triển đối tác, thị trường

>> Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn sử dụng Chatwork miễn phí  và có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản.